مرکز تهیه و توزیع عمده ی محصولات پلاسکو سیفی در کرج و استان البرز